Sponsing og engasjement

Bakehuset Nord-Norge ønsker å være synlig i lokalsamfunnet gjennom idretten og det veldedige arbeidet som gjøres i lokalsamfunnet og øvrig i verden.

Vi ønsker primært å støtte veldedige organsisasjoner, og barneidretten.

Vi mottar samtlige søknader om sponsorstøtte via vår websøknad. 
Sponsorutvalget vurdere om søknaden utfyller våre kritèrier

TIL

Bakehuset Nord-Norge har et utstrakt samabeids- og sponseravtale med Tromsø Idrettslag sitt elitelag. Vi er også medlem av Draktlauget, partner Proff i Nord og har i tillegg samarbeidsavtale på TIL-brødet. Se deres websider: til.no

Mjølner

Bakehuset Nord-Norge sponser Fotballklubben Mjølner. Se deres websider: fkmjolner.no

Bravo HK

Bakehuset Nord-Norge sponser Bravo Håndballklubb, Damelaget har draktreklame. Se deres websider: bravohk.no

Storm

Bakehuset Nord-Norge sponser Tromsø Storm, Ungdomslaget har reklame på treningstøyet. Se deres websider: tromsostorm.no