Kjerneverdier

Følgende verdier preger Bakehuset Nord-Norge, hver eneste dag.
Verdiene våre er førende for hvordan vi oppfører oss – både i forhold til hverandre og verden rundt oss.

RESPEKT
Vis respekt overfor kunder, standarder og regler.

ÆRLIGHET
Vær ærlig, i stedet for å skape forventninger som ikke kan innfris og som dermed kan skape misnøye.

KVALITET
Alt vi gjør skal alltid være av beste kvalitet.

OMSORG
Bry deg om de du jobber sammen med. Neste gang er det du selv som trenger ei utstrakt hand.

NØYAKTIGHET
Vær nøye med detaljene. Det er summen av alle hverdagens ulike handlinger som til slutt skaper resultater.