Anleggsstandard

Kvalitet kommer innenfra – av høy standard på både kompetanse, miljø, utstyr og produksjonslokaler.

I løpet av de siste årene har Bakehuset Nord-Norge gjort store investeringer i produksjonsanleggene. Målet er å produsere med topp moderne utstyr, i lokaler som er lyse og luftige, rene og ryddige. Å tilfredsstille kravene myndighetene stiller for å kunne produsere mat på en akseptabel måte, er selvsagt, men vi ønsker gjerne å strekke oss lenger enn til bare å oppfylle krav. Derfor jobber vi – hver eneste dag – for å holde en høy standard på anleggene, og på alle de detaljene som påvirker sluttproduktet.