Samfunnsengasjement

Gjennom et aktivt samfunnsengasjement tar Bakehuset Nord-Norge mål av seg til å bidra til å løse vår tids største utfordringer.

 

«Miljøhuset Nord-Norge»

For at Norge fortsatt skal preges av høy levestandard, er vi nødt til å leve mer miljøvennlig og bli mer bevisst på hvordan vi bruker ressursene. Bakehuset Nord-Norge ønsker å lede an i arbeidet med å redusere matsvinn.

Les mer

«Kulturhuset Nord-Norge»

For at Norge fortsatt skal utvikle seg som en kulturnasjon, er det viktig å kjenne sin egen historie – og bidra til bevissthet om tradisjoner. Bakehuset Nord-Norge ønsker å lede an i arbeidet med å fremme nordnorsk matkultur.

Les mer

«Velferdshuset Nord-Norge»

For at Norge fortsatt skal være et godt fungerende velferdssamfunn, er vi avhengig av høy arbeidsdeltakelse. Vi må unngå at noen faller utenfor! Bakehuset Nord-Norge ønsker å lede an i arbeidet med en aktiv integrering.

Les mer

«Helsehuset Nord-Norge»

For at Norge fortsatt skal være et harmonisk samfunn, er vi nødt til å redusere den alvorligste kilden til økte forskjeller: Tilgangen til god helse. Bakehuset Nord-Norge ønsker å lede an for en styrket folkehelse.

Les mer

«Aktivitetshuset Nord-Norge»

For at Norge fortsatt skal være et trygt og godt samfunn, må alle gis mulighet til meningsfulle fritidsaktiviteter. Bakehuset Nord-Norge jobber for å stimulere frivilligheten, som mer enn noen bidrar til trivsel i samfunnet.

Les mer