Historien

Bakehuset Nord-Norge har en historie som strekker seg over mer enn 100 år.

Den eldste av avdelingene våre er Bakehuset Alta, som i 1920 ble etablert som Svendsens bakeri. Fra 2006 har dette bakeriet vært en del av Bakehuset Nord-Norge, og tilsvarende historier vil du finne i alle de lokalsamfunnene hvor Bakehuset Nord-Norge har tilhold: Det startet med lokale håndverksbakerier, og mange av disse hadde forløpere, som gjør at historien strekker seg enda lenger tilbake.

I Tromsø bar bakeriet opprinnelig navnet «Asbjørns bakeri», og bedriften hadde den første tiden rundt 15 ansatte. Virksomheten opplevde raskt suksess og ekspansjon, og i 1980 ble det behov for å flytte inn i nye lokaler. På Langnes ble landsdelen mest moderne og rasjonelle bakeri etablert, meget forut for sin tid – da industriell brødproduksjon for de fleste fremsto som en fjern og dristig tanke. I forbindelse med flyttingen ble selskapets navn endret til «Bakehuset».

I 2001 solgte Asbjørn Hansen livsverket sitt til Kjetil Emil Olsen, som brakte hele virksomheten inn i en ny tid. En tøff konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet ble møtt med en ekspansiv strategi, og under det nye navnet – dagens «Bakehuset Nord-Norge» – ble flere lokale bakerier ble kjøpt opp, og avdelinger ble etablert i Svolvær (tidligere Lofotbakeriet), Finnsnes (tidligere En smule bedre), Alta (tidligere Svendsens bakeri), Hammerfest (tidligere Finbakst) og Longyearbyen (tidligere Svalbard bakeri), i tillegg til Tromsø (Asbjørns bakeri).

I dag er Bakehuset Nord-Norge landsdelens største bakerikonsern, med nærmere 250 medarbeidere som hver dag produserer over 60.000 enheter.