Markedskontakt

Ordretelefon: 77 69 07 00

E-post: kontakt@bakehusetas.no

Kjetil Myrbakk

Salgssjef,

kontorsted hoved-

administrasjonen

kjetilm@bakehusetas.no

Stian Hansen

Kontorleder,

kontorsted hoved-

administrasjonen

stian.hansen@bakehusetas.no

Christer Veipe

Salgsansvarlig; avdelingene Alta, Hammerfest, Vadsø og Tromsø.

christer.veipe@bakehusetas.no

Roy Jensen

Salgsansvarlig; avdelingene Finnsnes og Lofoten.

roy.jensen@bakehusetas.no

Ulf-Tore Larsen

Salgsansvarlig; avdelingen Finnsnes.

ulf.tore.larsen@bakehusetas.no

Malen Myrseth

Salgsansvarlig; avdelingen Tromsø.

malen.myrseth@bakehusetas.no