Søknader om sponsorstøtte

Bakehuset Nord-Norge ønsker å være synlig i lokalsamfunnet gjennom idretten og det veldedige arbeidet som gjøres i lokalsamfunnet og øvrig i verden.

Vi ønsker primært å støtte veldedige organsisasjoner, og barneidretten.

Vi mottar samtlige søknader om sponsorstøtte via vår websøknad.
Sponsorutvalget vurdere om søknaden utfyller våre kritèrier