Driftsdirektør Kjell Vidar Jensen er på konstant leting etter variasjoner i folkesmaken.
(Foto: Rune Stoltz Bertinussen, KRYSSPRESS)

Nytt sted – ny smak

Folk har forskjellig smak fra sted til sted, og det straffer seg hvis man undervurderer forskjellene…

Produksjonssjef Kjell Vidar Jensen har erfart at populariteten mellom ulike bakervarer kan variere sterkt fra region til region – og har også opplevd at Bakehuset Nord-Norge har måttet revurdere beslutninger som følge av tydelige reaksjoner fra forbrukerne.

– I den perioden da vi kjøpte opp flere bakerier, fikk vi et naturlig behov for å redusere antall produkter i den totale porteføljen. Totalt sett gikk denne prosessen veldig greit, men ikke uten unntak. I Narvik hadde de for eksempel et produkt som het «Spekulasi» – en ganske tørr kakemann som ikke var populær andre steder. Men i Narvik ble den så sterkt savnet at vi måtte ta den tilbake etter kort tid, forteller han.

Lokale forskjeller

■ I Alta er «Superbrødet» populært – uten at dette selger noe særlig andre steder.

■ I Hammerfest foretrekker man rom i kakene. Andre steder foretrekker andre ingredienser som fyll – aprikos og valnøtt står sterkt i Tromsø.

■ Tromsø utmerker seg – både i nasjonal og internasjonal målestokk – når det gjelder berlinerbollen. Rundt «soldagen» er det utfordrende å få levert nok varer.

■ På Finnsnes ønsket man i sin tid smultringer med søtere smak enn tilfellet var andre steder – og fikk viljen sin.

– Finnsnes og smultringene er et spesielt eksempel, for der har resten av landsdelen fulgt Finnsnes’ eksempel. I dag bruker vi oppskriften fra Finnsnes på alle bakeriene, og har opplevd dette som et populært grep, forteller Jensen, men mener det er viktig å hele tiden være oppmerksom på at smaken varierer – og er i endring.

– Vi så jo dette da Goman etablerte bakeri i Tromsø og leverte et nasjonalt sortiment uten lokale variasjoner. Markedet ønsket ikke dette, sier han.

Kjell Vidar

Kjell Vidar Jensen påpeker at det ikke trenger å være store forskjeller i smak og ønsker, men at de små forskjellene faktisk kan være veldig viktig for forbrukerne.