Bakehuset Nord Norge AS følger situasjonen rundt «koronaviruset» nøye og har god beredskap

«Koronavirusepidemien» (Coronavirus og sykdommen COVID-19)
Bakehuset Nord Norge AS følger situasjonen rundt koronaviruset nøye og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefare og holde våre bakerier åpne, samt være operative rundt administrative funksjoner. Vi er opptatt av at du som kunde, forbruker og/eller samarbeidspartner skal føle deg trygg, og at vi tar de forholdsreglene situasjonen krever.
Alle våre bakerier er i drift. I tråd med myndighetenes anbefalinger, er vårt fysiske hovedkontor stengt. Heldigvis har vi gode systemer i bunn som gjør oss godt rigget for at de ansatte kan jobbe hjemmefra, slik at all drift i hovedsak går som normalt.
Vi har innført en rekke ekstraordinære hygiene- og renholdstiltak i våre bakerier. De forsterker det daglige arbeidet med renhold og hygiene, og skal forebygge smitte.
Vi håper denne redegjørelsen gir deg trygghet for at vi tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak. Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Koronavirusepidemien