Administrerende direktør Inge Forsaa har sett at fokus på verdier gir effekt - også i markedet.
(Foto: Rune Stoltz Bertinussen, KRYSSPRESS)

Har erfart at verdier betyr noe i praksis

Inge Forsaa mener at fokus på kjerneverdier sterkt har bidratt til at Bakehuset har kommet styrket ut av tøffe prosesser.

– Enkelte steder blir kjerneverdier oppfattet som store ord uten praktisk innhold. Her hos oss er det motsatte tilfelle: Kjerneverdiene har hjulpet oss til å takle tøffe utfordringer, fordi medarbeiderne våre har vært flinke til å fylle begrepene med innhold – og deretter har vist seg dyktige til å etterleve disse, mener direktøren.

Syretester

I løpet av de siste årene har Bakehuset vært stilt overfor utfordringer der bedriftskulturen virkelig har blitt satt på prøve. Dette ble tydelig da en ny og tøffere konkurransesituasjon oppsto ved at Goman etablerte produksjon i Tromsø, og ikke minst var utfordringen tydelig under krisen etter at Tromsøavdelingen ble rammet av brann før jul i 2013.

– I begge tilfellene mener jeg medarbeidernes evne til å etterleve kjerneverdiene våre var avgjørende for at vi kom styrket ut – av utfordringer som ærlig talt var så enorme at de kunne vært direkte ødeleggende for hele bedriften, mener han.

«Det fremsto for meg som om kjerneverdiene våre virker å ligge i bakhodet på menneskene i hele organisasjonen»

I etterkant av brannen så han eksempler på hvordan verdier som «omsorg», «respekt» og «ærlighet» ble naturlig forfektet og etterlevd – for å nevne tre av eksemplene.

– Hvor ofte ble hver enkelt kjerneverdi konkret nevnt underveis i disse prosessene?

– Det vet jeg ikke, og jeg er heller ikke sikker på at dette er poenget. Det viktige er at det fremsto for meg som om kjerneverdiene våre virker å ligge i bakhodet på menneskene i hele organisasjonen, og at vi derfor opptrer naturlig i tråd med disse, sier han.

Nådeløs etterlevelse

Bakehuset er langt ifra alene i næringslivet om å fokusere på kjerneverdier. Og sannsynligheten er stor for at mange begrenser arbeid med kjerneverdier til å handle om å finne positivt ladede begreper man ønsker å stille seg bak. For Bakehuset har det handlet om mer enn bare begrepene. Det har handlet om en vilje til etterlevelse som ofte har krevd veldig mye.

– Det er jo evnen til etterlevelse som betyr noe. Det hjelper ikke med gode hensikter, eller positivt ladede begreper, hvis ikke begrepene etterleves, også i sammenhenger der dette kan være kontroversielt eller upopulært, mener han.

Ett eksempel:

En nådeløs etterlevelse av ambisjonen om kvalitet, krever faktisk at en linjeleder som oppdager avvik er modig nok til å vrake en hel produksjon og igangsette ny produksjon, selv om dette koster penger, og sikkert heller ikke vil være spesielt populært blant de som er på jobb denne dagen.

Effekt i markedet

Kjerneverdiene er først og fremst ment til internt bruk, og hensikten er primært at bedriften skal bli bedre – i forhold til produkt, prosess – og som arbeidsplass.

– Ingen av oss har i utgangspunktet forventninger om at fokuset på kjerneverdiene skal spille noen vesentlig rolle i markedskommunikasjonen. Men vi har opplevd en positiv respons i markedet ved å rette fokus på verdibasert kommunikasjon, sier han.

«Jeg har en klar opplevelse av at mange ønsker å være assosiert med oss»

På nyåret 2014, etter at det var viktig å kommunisere til markedet at Bakehuset var i gang med produksjonen igjen etter brannen, valgte nemlig konsernledelsen en annerledes og litt dristig innfallsvinkel på kommunikasjonen. I stedet for å annonsere for produkter eller å lansere salgskampanjer, fokuserte annonsekampanjen på medarbeidernes innsats for arbeidsplassen sin, for kundene sine og for sin ærgjerrighet i forhold til kvaliteten.

– Vi valgte en verdibasert kommunikasjon, og viste at vi har medarbeidere som etterlever verdier. Det fikk vi overraskende stor respons på, både fra leverandører, samarbeidspartnere og fra markedet. Jeg har en klar opplevelse av at mange ønsker å være assosiert med oss, nettopp fordi vi viser evne til en nådeløs etterlevelse av egne idealer, sier han.

– Kriser mobiliserer, men er det like enkelt å mobilisere verdier i den mer vanlige hverdagen?

– Det er jo dette vi gjerne vil bevise i den tiden vi nå har framfor oss!

KJERNEVERDIENE:

RESPEKT
Vis respekt overfor kunder, standarder og regler.

ÆRLIGHET
Vær ærlig, i stedet for å skape forventninger som ikke kan innfris og som dermed kan skape misnøye.

KVALITET
Alt vi gjør skal alltid være av beste kvalitet.

OMSORG
Bry deg om de du jobber sammen med. Neste gang er det du selv som trenger ei utstrakt hand.

NØYAKTIGHET
Vær nøye med detaljene. Det er summen av alle hverdagens ulike handlinger som til slutt skaper resultater.

Bildekarusell:

Verdibasert kommunikasjon, annonsekampanje

 • Kapittel 1: Hun oppdaget brannen.
  Konditor Britt Nora fikk varslet, og etter at evakuering ble gjennomført overnattet hun sammen med kolleger. Kort tid etterpå tok hun fatt på areidet med å klargjøre midlertidige lokaler.

 • Kapittel 2: Han som berget leveransene.
  Bakeren Ståe ver ferdig på jobb på Finnsnes da han hørte om brannen i Tromsø. Han snudde og dro tilbake på jobb. Klokka 05:00 var 5.000 brød klare til butikkene i Tromsø...

 • Kapittel 3: De som fikk varene frem.
  Alle dataverktøy var rammet av brannen, men ved hjelp av hukommelse og rutine klarte selger Malen og pakkerisjef Elin å rekonstruere kundelistene, slik at de riktige butikkene fikk de riktige varene.

 • Kapittel 4: Han som sto i gjenreisningen.
  Bakeren Raymond forsøkte å slukke brannen så lenge det var håp. Etterpå, og etter at leger hadde slått fast at han ikke hadde pådratt seg skader, var han igang med brødproduksjon igjen.

 • Kapittel 5: De frivillige.
  Mens alle ansatte var opptatt med den aller mest prekære produksjonen, stilte Elnar og Liv opp som frivillig dugnadshjelp. De brettet kakeesker slik at også juleproduksjonen kunne gå som planlagt.

 • Kapittel 6: Den nye trua.
  Diretør Inge var i tvil om Bakehuset skulle overleve brannen. Men han ble overbevist om at det meste skulle la seg gjennomføre, etter å ha møtt de ansattes sterke vilje, og kundenes varme ønsker.

 • Kapittel 7: Den nye lagfølelsen.
  De ansatte ved Bakehuset har bevist at de har kolleger med evne til omsorg og vilje til å yte hjelp. De har sett at de har kunder som mener Bakehuset betyr noe. Alt dette gir en forsterket lagfølelse, og fornyet energi.