Stolt og fornøyd: Avdelingsleder Tommy Jensen.

Finnsnes i fest

Endelig var det Finnsnes sin tur. Bakehuset Nord-Norge sitt største produksjonsanlegg er endelig oppgradert, med nytt ventilasjonsanlegg som det største og mest merkbare løftet. Og resultatet? Resultatet er en fest av en arbeidsplass. Full av entusiasme!

Mye har skjedd på Bakehuset Finnsnes. Allerede på plassen utenfor merker man forandringen. Nylagt asfalt har erstattet grus og søledammer. Opp til kontoret er det ny trapp. Og følelsen av å vandre rett inn i en bakerovn er borte. Oppe på kontoret sitter en fornøyd kar med et fornøyd glis. Driftsleder Tommy Jensen er ingen mann av store ord, men kroppsspråket hans røper han. Denne mannen er særdeles fornøyd om dagen, og ikke så rent lite stolt.

– Hvordan er det mulig, egentlig? Å drive bedre enn budsjett gjennom en stor og krevende ombyggingsperiode?

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere den motivasjonen en oppgradering gir. Det å faktisk kjenne at det blir god luft. At hele lokalet er rent og nymalt, sier Tommy. Han forteller at de innleide håndverkerne måtte tilpasse arbeidsdagen til når anlegget sto stille, hvilket kun er i helgene og mellom 03.00 og 08.00. I tillegg har de ansatte måttet takle å jobbe som vanlig, med elektrikere og montører rundt seg. Hele anlegget er vasket ned, malt og har fått nytt ventilasjonsanlegg. Alle vindu er skiftet ut. I tillegg er produksjonen snudd litt om. Nå venter de på å få montert det nye elektronisk pakkerisystemet.

Inspirerer

– Oppgraderingen var så etterlengtet og alle visste at dette ville lede til en bedre arbeidshverdag, derfor har det ikke vært noe problem. Vi har samtidig vært i stand til å ivareta matsikkerheten på en god måte gjennom hele prosessen. Nå gleder driftslederen seg til å komme ordentlig godt inn i nye rutiner i et anlegg som jobber med dem, ikke mot dem.

Jubelgjeng

Jubelgjeng: Isabell Benjaminsen (f.v.), Klaus Simonsen, Thomas Rasmissen, Sebastian Fria og Sylvi Larsen - med driftsleder Tommy Jensen i front.

– Nå når vi har fått det så fint blir det enda mer inspirerende å holde det rent og ryddig. Her har vi hatt litt å gå på, spesielt på grunn av problemene ventilasjonsanlegget skapte. Men nå skal vi virkelig begynne å ta imot skoleklasser og barnehager på besøk igjen for å vise fram arbeidsplassen og yrkene våre, sier Tommy.

– Forskjellen er som natt og dag! Jeg har hatt permisjon, og det å komme tilbake på jobb til slike lokaler var rett og slett himmelsk! Se, vi har til og med fått vinduer som kan åpnes! stråler Sylvi Larsen inne fra konditoriet. Konditoriet er blitt adskilt og lukket fra resten av produksjonen. De har fått det litt trangere, men ellers er alt annet tilrettelagt. De har også fått nye kjølere som egentlig sto i branntomta i Tromsø.

Spart millioner

Angående branntomta i Tromsø, så har mye av oppgraderingen på Finnsnes vært hentet rett derfra. Teknisk leder Henry Solgård var ikke enige med de som takserte verdien av det sot- og røykskadde utstyret til null og ville sende det på skraphaugen. Han har hentet ut maskin for maskin, pusset alt rent og blankt igjen, og fått dem i gang. Til nå er en tralleovn, en steinbakt ovn, en bollemaskin, en eltemaskin, en piskemaskin, en smultbaker og en monomaskin satt i stand og i drift i tillegg til kjølerne i konditoriet.

Anslagsvis har han reddet utstyr for mellom halvannen og to millioner kroner til nå. Og enda finnes mer ute i lageret hvor han mellomlagrer utstyret før han får tid til å restaurere det.

– Det er bunnlinja vår som står der ute. For meg er det meningsfullt å bidra til arbeidsplassen min på denne måten, i tillegg synes jeg jo det er artig. Mye av det jeg gjør nå ligger i skjæringsfeltet jobb/hobby. Mitt eneste problem er at døgnet skulle hatt flere timer. Det er så mange som trenger meg. Egentlig skulle jeg vært i Alta i dag og hjulpet dem der, sier han innimellom telefonene. Han har ikke tall på hvor mange han har veiledet til midlertidige reparasjoner over telefon.

– Den eneste ansatte i Bakehuset Nord-Norge som ikke kan erstattes, det er han Henry, kommenterer flere. Ikke minst Tommy som stadig lar seg stadig imponere av tusenkunstneren. Han erkjenner at han er svært avhengig av teknikeren som kan trylle.

Teknisk sjef Henry Solgård er tryllekunstneren som har spart Bakehuset for millioner.

– Vi må feire dette. Selv om bygget er det samme, føles det litt nytt. Så vi skal ta oss en liten feiring og markere alt det vi har fått til, lover Tommy.

– Følelsen av å bli satset på er ubeskrivelig deilig. Jo, det har vært slitsomt innimellom, men resultatet er så utrolig bra! erklæres det fra både pakkere, bakere og konditorer. Mens latteren og entusiasmen flyter hjertelig rundt i lokalet.