12 nye produkter hvert år

VIDEO: Det knekkebrødet han har utviklet har blitt en enorm suksess for Bakehuset Nord-Norge, men han forventer ikke at alle nylanseringer skal bli like godt mottatt.

– Tidligere var det viktig for oss å «treffe» i markedet hver gang vi lanserte et nytt produkt. Slik er det ikke lenger, for nå er det faktisk en verdi i seg selv å kunne utvikle nye produkter – vel vitende om at mange vil forsvinne i løpet av kort tid, sier han.

– For få år siden var det vanlig å produsere 2-3 nye produkter i året. I dag ligger frekvensen på 6-12 nylanseringer årlig – og i de mest hektiske periodene lanserer vi 2-3 nye produkter i måneden, forteller han, og har to forklaringer på endringen:

– For det første har det skjedd store endringer i dagligvarehandelen, der konkurransen aktørene imellom også stiller krav til oss som leverandør. Den andre forklaringen finner vi i økt kjøpekraft brant forbrukerne – noe som gjør at disse stiller nye krav, sier han.

Video: